Aijin Shop

• Địa chỉ: 105 - A6 - Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội

• Số điện thoại: 0904262405 | 0934556782

• Email: shopaijin@gmail.com

• Website: http://aijinshop.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://AiJinShop.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Aijinshop